LUX Fit

Studijos taisyklės

Studijos taisyklės lankytojams

1. UAB Liux figūra (toliau - LUX FIT teikia fizinės gerovės užtikrinimo veiklos paslaugas (limfodrenažiniai masažai, kardio treniruotės, asmeninės treniruotės ir kt). Asmenys, pageidaujantys naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis, gali susipažinti su šiomis taisyklėmis studijoje arba www.luxfit.lt. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi LUX FIT teikiamomis paslaugomis (toliau - Lankytojams). 2. LUX FIT suteikia Lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Lankytojo sveikatai. Įrenginiai naudojami pagal gamintojų juose įdiegtas programas bei pagal naudojimo gamintojų suteiktas naudojimo rekomendacijas. 3. Lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankytis LUX FIT bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas, t. y. prieš pasirinkdamas jos paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, prieš pradėdamas naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankytis LUX FIT bei naudotis jos teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Todėl Lankytojui, prieš pradedant naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Lankytojui. 4. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis. 5. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis LUX FIT ir naudojantis jos teikiamomis paslaugomis, tenka Lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl LUX FIT kaltės. 6. LUX FIT teikiamomis paslaugomis naudotis draudžiama, jei Lankytojai: 6.1. apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų; 6.2. neturi švarios ir tvarkingos tinkamos aprangos ir avalynės; 6.3. nesilaiko asmens higienos reikalavimų; 6.4. serga užkrečiamomis ligomis. 7. Vertingų daiktų ir pinigų į LUX FIT nerekomenduojame neštis. Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambaryje. LUX FIT neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai LUX FIT saugomi 30 dienų. 8. LUX FIT teikiamomis paslaugomis Lankytojai naudojasi sumokėję vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigiję terminuotą abonementą (toliau - Abonementas). 9. Įsigyti abonementai yra negrąžinami ir pinigai sumokėti už abonementų įsigijimą negali būti grąžinti. Abonementų galiojimo laikas nurodytas LUX FIT kainoraštyje. 10. Abonementą sustabdyti dėl ligos galima tik administratoriui parodžius rašytinį įrodymą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą. 11. UAB Liux Figūra darbo laikas: I-V 900 val. - 1300 val., 1600 val. - 2000 val. VI 1000 val. - 1300 val. 12. LUX FIT darbo laiką administracija gali keisti atsižvelgdama į Lankytojų srautus, sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas. 13. LUX Fit Lankytojams draudžiama: 13.1. triukšmauti, netolerantiškai elgtis kitų Lankytojų atžvilgiu; 13.2. sąmoningai gadinti LUX FIT materialinį turtą; 13.3. pasisavinti LUX FIT ir Lankytojų turtą; 13.4. Filmuoti ir fotografuoti be LUX FIT administracijos leidimo; 14. Lankytojai privalo: 14.1. įrenginius naudoti pagal jų paskirtį; 14.2. pratimus atlikti pagal administratoriaus žodinius nurodymus arba rašytines instrukcijas (pratimų paveikslėlius); 14.3. iškilus neaiškumams, kreiptis į administratorių; 14.4. naudojantis įranga elgtis atsakingai. 15. Lankytojams, pažeidusiems šių Taisyklių nuostatas, gali būti neleidžiama naudotis LUX FIT teikiamomis paslaugomis, o abonementai nepratęsiami.

Geros savijautos studija.

Pasirūpink savimi dabar.