LUX Fit

Pirkimo taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau - taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau - užsakymas) ir/ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - sutartis), sudaromos tarp UAB LIUX FIGŪRA, veikiančios pagal bendrijos įstatus, internetinės parduotuvės www.luxfit.lt/parduotuve/ (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau - e. parduotuvė) prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygomis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę: 1.1.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys; 1.1.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis; 1.1.3. Visi juridiniai asmenys; 1.1.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 1.2. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. 1.3. Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas galimais atsiskaitymo būdais, nurodytais Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą. 1.4. Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus. 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. 1.6. Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba. 1.7. Dėl atskirų prekių sertifikatų Pirkėjas privalo tiesiogiai kreiptis į gamintoją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus prekės gamintojo rekvizitus, reikalingus prekės sertifikatams gauti.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS
5. KUPONŲ GALIOJIMAS
6. PASLAUGŲ KUPONŲ GRĄŽINIMAS
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. PARDAVĖJO REKVIZITAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę: 1.1.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys; 1.1.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis; 1.1.3. Visi juridiniai asmenys; 1.1.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. 1.2. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. 1.3. Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas galimais atsiskaitymo būdais, nurodytais Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą. 1.4. Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus. 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. 1.6. Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba. 1.7. Dėl atskirų prekių sertifikatų Pirkėjas privalo tiesiogiai kreiptis į gamintoją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus prekės gamintojo rekvizitus, reikalingus prekės sertifikatams gauti.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS
5. KUPONŲ GALIOJIMAS
6. PASLAUGŲ KUPONŲ GRĄŽINIMAS
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. PARDAVĖJO REKVIZITAI

Geros savijautos studija.

Pasirūpink savimi dabar.